В условията на извънредно положение, провокирано от пандемията, свързана с COVID-19, отново се заговори за ценообразуването при горивата – тази важна стока за много домакинства и бизнеси. А наравно с цената, качеството се следи под лупа от недоверчивия потребител, който се печели трудно като клиент, но бързо се губи като такъв, ако бъде измамен. И така, какво представлява качеството само по себе си?

Качеството е измерване на превъзходство, което често е трудно да се определи количествено. Доставчиците на качествени продукти и услуги са тези, които налагат определящите цени. Брандове и маркови имена, които свързваме с качеството, обикновено предизвикват положителни нагласи. Това са имената, на които се доверяваме да осигурят това, което очакваме от тях – безопасност, надеждност и безупречен краен продукт.

За повече от 7 милиарда души на нашата планета всяка мярка за качество на живота – от брутния вътрешен продукт на глава от населението и детската смъртност, до нивото на образование и достъпа до чиста вода, е свързана с консумацията на съвременни горива, по-специално петрол и газ.  Няма съмнение, че това е жизненоважен ресурс, който подобри живота на хората повече от всеки друг източник на енергия. В тази верига от взаимовръзки малките, но коректни бензиностанции играят своята съществена роля.

Придобиването на подкрепа и доверие към тях изисква не само изпълнение, но и надвишаване на възприеманите от обществото основни изисквания за качество, безопасност, управление на околната среда и социална отговорност. Ние от Крафт ойл  доставяме горива, които обществото очаква от нас, и го правим надеждно, безопасно и с безупречно изпълнение. Качеството не е лукс – то е от изключителна важност!

И така, нека погледнем трезво на темата за ценообразуването – промените в крайната цена на горивата зависят много повече от обективни фактори, отколкото от субективни, като такива, свързани с емоционалната натура на българина и заиграването с патриотичната струна в неговата душевност. И да не забравяме, че част от малките бензиностанции продават бензин със съмнително качество, който поврежда двигателите на автомобилите. 

КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА?

В цената на горивата влизат 3 основни компонента:

-Данъци

-Цена на суровината и оперативни разходи

-Печалба за рафинерията и крайния търговец

Данъците (ДДС и акцизи) съставляват около 40-45% от крайната цена на горивото, стойността на петрола заема около 40%, а останалите 15-20% остават за рафинерията и крайния търговец.

Друг голям данъчен компонент са акцизите, които са специален данък налаган върху определени стоки, дефинирани от закона – цигари, алкохол, горива и др. 

Основен елемент в цената на горивата е петролът. Изписани са много книги и учебници за цената на петрола и как тя може да се влияе от различни икономически и политически процеси. Без да навлизаме твърде дълбоко в темата, ще засегнем най-важните причини за движението на цената на тази суровина.

Как влияят международните пазари на цената на горивата в България?

На първо място трябва да се отбележи, че съществуват много различни сортове петрол според мястото на добиване. Двата най-известни сорта са американския WTI и европейския „Брент“, а сортовете, които внасяме от Русия са по-скоро близки до европейския по качество и съответно по цена.

Както споменахме вече, цената на петрола се променя постоянно на спот пазара за суровини, като основният двигател за промяната е балансът между търсене и предлагане. Например, ако в момента някои от основните страни производителки на петрол увеличат дневния си добив и той задмине дневната консумация, можем да очакваме цената на пазарите да падне. Ако обаче се окаже, че поради геополитически конфликт, доставките от някоя важна страна производител бъдат застрашени, може да очакваме повишение в цената поради относителното намаляване на предлагането в бъдеще. Търсенето, от друга страна, се движи основно от макроикономическата конюнктура и в период на икономически бум е напълно нормално цените да се повишават или да падат драстично, при равни други условия.

Не трябва да се забравя и фактът, че петролът се търгува в долари на международните пазари, докато ние използваме валута с фиксиран курс към еврото. Това означава, че при равни други обстоятелства, ако еврото поскъпва спрямо долара, крайната цена на горивата за нас ще бъде по-ниска и обратното.

Как влияе печалбата на търговците върху цената на горивата в България?

Тук стигаме до последния компонент от крайната цена на горивата – разходите и печалбата на рафинерията и крайния търговец. За този компонент остават около 15-20% от потребителската цена. Експлоатационните разходи на рафинерията възлизат на около 11-12%, разходите за нефтопреработване са около 5% и останалата част е печалбата за рафинерията и търговеца. Въпреки че в този компонент на цената на горивата има опции за оптимизация и съответно намаляване на разходи и оттам намаляване на крайната цена на горивата, възможностите не са много.

Най-сигурният начин да се постигне максимално ниска цена по устойчив начин тук е чрез повече конкуренция, както при крайните търговци, така и при рафинериите и акцизните складове. Тази конкуренция в България обаче съществува основно на ниво крайни търговци. Това означава, че до голяма степен разликата в цената за крайния потребител е ограничена в рамките на 3-те до 4-те процента печалба, които остават за търговеца. Важно е да се отбележи и че горивата, които използваме, се произвеждат основно от една рафинерия, която също така държи над 80% от акцизните складове в сектора.

Накратко, поевтиняване има както при самата суровина – и то с над 50%, така и на валутата, с която тя се купува. От това следва и допълнителното поевтиняване на горивата в търговската мрежа в България, което не дойде веднага, тъй като съществува технологично време, за което горивото да мине през рафинериите и да стигне до търговците на дребно. 

Финансови експерти са категорични, че единственият начин да се пуска по-евтино гориво на пазара е, ако то е контрабандно и не му е платен акциз и ДДС. А това означава, че и качеството би било съмнително. Не е за пренебрегване и фактът, че ако даден търговец е легален, според изискванията на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, той е длъжен да отдели и 90-дневни временни запаси. Бензиностанции, които не съхраняват подобни количества, си спестяват големи разходи и създават сериозно ценово преимущество. Въпросът е колко дълъг е пътят от това да се опитваш да надхитриш държавата и да заблудиш и клиента си и не ги ли дели само крачка, в опитите си да спечелиш и да останеш в играта. Въпрос, на който всеки би трябвало сам да си отговори!

Вашият коментар